четвъртък, 25 февруари 2016 г.

Art residency Gabrovtsi

РЕЗИДЕНТНА ПРОГРАМА в ГАБРОВЦИ, 2015 по проект ДУХЪТ НА ПРИРОДАТА
Проект на Артгрупа ДУПИНИ в партньорство с Центъра за мултиетнически диалог и толерантност АМАЛИПЕ

по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ на ФМ на ЕИП
Реза Навайе Рошандел, Харалд Колаас, Trond Solberg (Норвегия) и Христина Цонкова Иванова, Венцислав Георгиев Марков, Венцислав Янчев Шишков (България)

    ART IN PUBLIC SPACE, VELIKO TARNOVO
                         Венцислав Георгиев Марков
                          Христина Цонкова Иванова
                         Венцислав Янчев Шишков
                                  Rumen Dimitrov
                                GALLERY SPACE
 
                             Христина Цонкова Иванова
                        Венцислав Георгиев Марков
                     Венцислав Янчев Шишков
                            Working process
                         Реза Навайе Рошандел,
                        Реза Навайе Рошандел,
                             Trond Solberg 
 
                         Харалд Колаас
                         Харалд Колаас
                           Харалд Колаас
                      Венцислав Янчев Шишков

Няма коментари: