четвъртък, 18 декември 2008 г.

3D Abstract Baroque Performance - Installation 2008


„ 3 D –АБСТРАКТЕН БАРОК ” Арт пърформанс – инсталация
Истoрически дискурс

От древни времена човек е използвал различни начини и средства за изразяване на своите идеи, мисли и чувства. През времето на Ренесанса великият Леонардо Да Винчи търсил геометрията на картинното пространство и организирал класическите композиции, чертаейки прави ъгли ориентирани по диагоналите на картинното поле, чиито пресечни точки фиксирали визуални центрове, в които се разполагали основните персонажи. Подобни метoди използвали и Академиците на Класицизма...
За съвременното пластично изразяване такива схеми са абсолютен атавизъм. В минималистичните концептуални решения подобни силови полета и центрове не са необходими, достатъчна е само една проста геометрична структура - статичната архитектоника на основата – платно.

Концептуален дискурс

Със средствата на Арт пърфоpмaнсa Арт група Дупини пресъздава на живо сътворението на едно художествено произведение. Визуалната интродукция започва с едно тривиално предложение с много възможности – Барокова рамка, фланкираща едно недокоснато „бяло живописно платно” (изградено от грундирани в бяло дървени кубчета) - празно абстрактно пространство за всеки имитативен визуалист.
Преосмисляйки интелектуално, преживявайки емоционално идеята за Cътворението, преминавайки през лиричните, саркастичните и драматичните пластични терзания, сублимирайки до емоционална левитация - стигаме до най-простия жестикуларен акт на рефлексна физична диструкция на двумерното картинно пространство, пърформативно изграждайки реална триизмерна картина. Абстрактни геометрични форми експонирани извън paмкoвото пространство, гравитационно и инерционно самоаранжирани, фрактално самокомпозирани. Кристалинна структура със футуристично проблясващи цветови контрасти.
Ироничното противопоставяне на тържествената претенциозност на бароковата рамка и прозаично геометризираното картинно пространство не е случаен акт, а естествено търсен времеви контраст в историческата трансформация на творческият процес.
Символичен акт на Cътворението, преодоляващ елементарните терзания на творческите напъни за стилистика, композиция, форма и всякакви подобни предразсъдъци на Свободното Арт изразяване.